Střechy

Zateplení střechy vám sníží především náklady na vytápění.

Náklady na energii každé domácností jsou tvořeny z větší části za tepelnou energii. Často podceňovaným, ale velmi důležitým aspektem je únik tepla. Vedle obvodových stěn a stavebních výplňí je právě střecha velmi klíčovým prvkem, kde se dá hledat úspora. Pokud se jedná o komplexní řešení, zateplení střechy by rozhodně nemělo být opomenuto ať už se jedná o starší dům nebo o novostavbu.

Dodatečným zateplením svépomocí můžete sice dočasně zlepšit energetické vlastnosti budovy, ale v konečném důsledku může dojít k nenapravitelným škodám, jako je zatékání, kondenzace vlhkosti, hniloba, plísně a i poškození vnitřních prostor aj. a tím i k neočekávaným vícenákladům na opravu poškozené budovy.

Ploché střechy

Skladby plochých střech se skládají z několika funčkních vrstev. Mezi nejdůležitější patří hlavní vodotěsnicí vrstva (hydroizolace). Nejčastěji tuto vrstu tvoří hydroizolační PVC folie nebo souvrství z modifikovaných asfaltových pásů.

Další důležitou částí je vrstva tepelné izolace nejčastěji tvořená materiály na bázi EPS, MW nebo PIR. Jako parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva se používají asfaltové parozábrany. Celé souvrství musí být stabilizováno k únosné části konstrukce vůči účinkům sání větru mechanickým kotvením nebo lepením.

Rádi Vám poskytneme potřebnou podporu a zkušenost, navrhneme projekt a i samotnou realizaci můžete nechat na nás.