Sanace zdiva

Objevila se ve vašem domě zvýšená vlhkost nebo dokonce plíseň? Pak je třeba řešit situaci okamžitě

v dnešní době se potýká mnoho starších, ale i novějších domů s vlhnutím zdiva. Co patří mezi nejčastější projevy tohoto jevu? Jsou to:

  • plíseň v interiéru způsobená nadměrnou vlhkostí
  • opadávající omítka či výskyt nevzhledných solných map
  • z toho plynoucí zvýšené náklady na vytápění z důvodu zhoršené izolace vlhkého zdiva.

Toto vše způsobuje snížený komfort bydlení.

Co se skrývá za příčinou vlhkého zdiva?

Je to neexistující nebo již nefunkční vodorovná či svislá izolace proti vzlínající vodě a nedostatečný odvod srážkové a vzlínající vody od objektu. Vzlínající vlhkost přispívá ke zkáze celého objektu a škodlivé plísně a bakterie poškozují zdraví.

Nezkušení stavebníci si často neuvědomují, že kapilární vzlínání (a tím vlhnutí zdiva) se urychlí i nevhodně provedenou rekonstrukcí. Učebnicovým příkladem je nové provedení podlah včetně vodorovné izolace bez ošetření obvodového zdiva a vnitřních příček.

Jak situaci vyřešit?

Jednou z osvědčených metod je nízkotlaká injektáž zdiva. Jedná o moderní metodu, kde je injektážní izolační bariéra vytvořena chemickou cestou. Do zdiva jsou navrtány otvory v pravidelných odstupech, do kterých je aplikována injektážní emulze. Ta vytvoří vodě nepropustnou vrstvu, která zabrání vzlínání vlhkosti. Tato aplikace je velice rychlá a nezatěžuje statiku budovy.

Tato metoda je vhodná jak pro cihlové, tak pro smíšené zdivo. Jakmile je zdivo takto zabezpečeno proti vzlínání  vlhkosti, provede se oklepání poškozených omítek a jejich nahrazení sanační omítkou. Ta také přispívá k rychlejšímu vysychání zdiva.

Celý proces přípravy, výběru a realizace sanační metody je potřeba svěřit odborníkům.