Sanační omítky a clony

Jedním z řešení nežádoucího vlhnutí zdiva vlivem chybějící nebo vadné izolace je instalace sanační
omítky.

Pro příklad uvádíme  postup aplikace:

 • Stará vlhká a zasolená omítka se odstraní do výšky min. 80-100cm nad viditelnou hranici vlhkosti.
  Okopaná omítka se ihned odstraní z pracovního prostoru.
 • Spáry ve zdivu se vyškrábou do hloubky 1-2cm a zdivo se očistí kartáčem.
 • Omytí (navlhčení) vodou se provádí před nahozením podhozu.
 • Vyrovnání nerovností se provádí již přímo sanační omítkou, do které vkládáme úlomky pro
  propustného materiálu jako jsou úlomky cihlových tašek a cihel. Nesmíme používat úlomky
  betonu a betonových tašek. Podklad lze také vyrovnat dozděním na vápennocementovou maltu.
 • Při vyrovnání větších nerovností omítkou je nutné omítku vyztužit ocelovou sítí.
 • Aplikace
 • Sanační omítka se nahazuje na předem celoplošně nahozený postřik
 • Vlastní sanační omítka se provádí cca po 3 dnech. V den zpracování je nutné podklad důkladně,
  rovnoměrně navlhčit. Při vysokých teplotách a větrném počasí je navlhčení také
  nutné bezprostředně před započetím práce.
 • Sanační omítka se nanáší ve vrstvě nejméně 3 cm, při vrstvách silnějších se provádí nanášení
  dvouvrstvě – mokrá do mokré a zároveň se stáhne a zarovná latí. Sanační omítka se ukončí cca
  2 cm nad terénem v celé tloušťce.
 • Nemá-li být účinek sanační omítky negativně ovlivňován, smějí být na venkovní plochy k vytváření
  struktury a barevného provedení použity pouze silikátová nebo silikonová om. 1-1,5mm bez
  penetrace, silikátové, silikonové nátěry nebo nátěr redis F. V interiéru použijeme kerasil bez
  penetrace. Před nanášením musí být sanační omítka dobře zatvrdlá a celkově vyschlá (cca po 3
  týdnech).

Proč izolovat zdivo.

 • Chraňte své zdraví – vlhkost podporuje bujení různých druhů plísní což je zdraví škodlivé
 • Zabraňte tepelným ztrátám způsobeným nadměrnou vlhkostí zdiva
 • Odstraníte nevzhledné mapy na vlhkých místech, zbavte se nepříjemného zápachu.
 • Nadměrná vlhkost nevratně  ničí zdivo

Proč využít metodu chemické sanace.

 • Jedná se o prověřenou metodu  přerušení kapilárního vzlínání
 • Minimální narušení statiky objektu
 • Rychlé provedení bez zbytečného bourání
 • Finančně přijatelná a velmi efektivní metoda

sanace