Odvodňovací drenáže

Jedná se o provedení výkopu a instalaci drenážních trubek pro odvodnění obvodového zdiva . Drenážní trubka se instaluje do štěrkového podloží, které je provedeno ve spádu a trubka se obaluje proti zanesení filtrační tkaninou. Následně je celý výkop zasypán štěrkem. Vhodným doplňkem k odizolováním zdiva je nopová fólie, která zajistí i průběžné odvětrání.

  • Bitumenové stěrky
  • Jednosložková (nebo dvousložková) silnostěnná asfaltová stěrka modifikovaná přídavkem plastů.
  • Díky vysoké flexibilitě přemosťuje trhliny
  • vhodná pro všechny minerální podklady
  • Lze instalovat na suché i mírně vlhké podklady
  • zdivo nemusí být omítnuto
  • nezatěžuje životní prostředí – neobsahuje rozpouštědla

3172_img

Úroveň spodní vody by měla být pod podlahou sklepa. Odvedení vody z úrovně podzákladí provedeme podélnou drenáží.

 

 

3174_img

 

Hydrozolaci musíme provést z následujících důvodů: Ochrany proti vstupu vody do konstrukce Ochrany proti zásypu