Vlhnutí zdiva – plíseň

Problematika vlhnutí zdiva

Pokud se vám na zdech vašeho domu objevily vlhké fleky, je potřeba hlavně jednat rychle. Pokud se situace neřeší, usadí se zde nejen plíseň, ale vlhkost začne ničit zdi a tedy budovu jako takovou zevnitř.

Zapátrejte po příčinách. Těch může být bohužel mnoho, počínaje nedostatečným větráním a vytápěním, konče špatnou hydroizolací, vysokou spodní vodou či chemickými reakcemi ve zdivu. Řešení problému pak úzce souvisí s jeho příčinou. Univerzální řešení neexistuje.

V minulosti se využívalo hlavně odvodnění základů zvenčí, tedy vykopání odvětrávací šachty podél zdi, stejně tak jako podřezání zdiva pilou, podsekávání či narážení plechů. Tyto mechanické metody však mohou narušit statickou spolehlivost budovy.

V současné době se jeví jako mnohem výhodnější a také bezpečnější  injektáž zdiva. Ta spočívá v tlakovém zavedení injektážního materiálu do zdiva.  Dojde tím nejen ke stmelení zdiva, ale díky specifickým vlastnostem injektážní směsi k zamezení dalšího vlhnutí zdiva.

Tato zásadní opatření je dobré doplnit ještě vedlejšími opatřeními, jako jsou speciální povrchová úprava stěn sanačními omítkami a nátěry  a zavedení systému větrání.

Jak zlikvidovat již vzniklou plíseň

Bez ohledu na roční období se může ve vaší domácnosti objevit plíseň na zdi. Kromě toho, že z estetického hlediska je nepřijatelná a ničí váš majetek,  má negativní vliv na zdraví. Příčinou vzniku plísní v interiéru je téměř výhradně vysoká vlhkost zdiva.  Ta může být důsledkem stavební závady i nedostatečného systému vytápění a větrání.

Pokud se plíseň v interiéru objeví, je třeba  ji začít hned likvidovat  prostředky k tomu určenými. Ošetřování napadených míst probíhá zásadně mokrou metodou, čímž se zabrání uvolňování nebezpečných spor do vzduchu. Při odstraňování plísně za sucha hrozí, že se  spory roznesou vzduchem na další místa.

Malé plochy otřete hadříkem namočeným v desinfekčním prostředku. Nezapomeňte na ochranné rukavice a případně i brýle. Důležité je otevřít v místnosti okna kvůli odvětrání. Pokud však zároveň nevyřešíte problém s vlhnutím zdiva, bude řešení desinfekcí  vždy jen krátkodobé. Na vlhké zdi se zkrátka plíseň bude tvořit stále.

Jestli se plíseň objevovala na zdi dlouhodobě, bude možná nezbytné oklepat omítku a ošetřit zeď před nahozením nové  omítky protiplísňovým prostředkem.