Poradenství

poradenství a zpracování projektů v oblasti úspor energie

  • poradenství, technickou pomoc a asistenci při zajišťování financování projektů
  • zpracování přípravy podkladů pro výběr nejvhodnějších dodavatelů
  • technická pomoc a asistence při výběrových řízení
  • zajištění smluv a technická pomoc pro komunikaci s vybraným uchazečem
  • odborný dohled po celou dobu realizace
  • zpracováváme standardní energetické audity i různé energetické studie pro popis energetického hospodářství budov i areálů